MODERNE, HEDENDAAGSE KUNST IN DEVENTER

Een blik in het interieur van Brink 16, onze tijdelijke locatie.

Een gedeelde liefde voor moderne en hedendaagse kunst en het streven dat in tentoonstellingen en presentaties in Deventer aan te bieden liggen ten grondslag aan de activiteiten van Stichting KunstaanZ Deventer.

Het aanbod van KunstaanZ omvat tentoonstellingen met moderne en/of hedendaagse kunst en toont schilderijen, sculpturen, ruimtelijke werk, fotografie, kunst op papier, (video)installaties, film en podiumkunsten. Deze tentoonstellingen worden geprogrammeerd op eigen instigatie en bijvoorbeeld met bruiklenen van anderen of in samenwerking met commerciële en niet-commerciële partners. Onze eerste expositie organiseerden wij in 2015. Sindsdien zijn er gemiddeld tweemaal per jaar exposities van 10 weken of langer.  

KunstaanZ zet zich nadrukkelijk in voor moderne en hedendaagse kunst vanuit de visie  (en missie) dat een stad als Deventer wel wat meer expositiemogelijkheden mag hebben voor kunst uit de 20e en 21e eeuw, temidden van het bestaande culturele aanbod. KunstaanZ draagt met haar programmering en activiteiten op kwalitatief hoogwaardige wijze bij aan de culturele diversiteit van Deventer. We streven naar meerdere exposities per jaar, in duur variërend van een paar weken tot enkele maanden.

Als vrijwilliger meehelpen?

De organisatie van een tentoonstelling vergt veel (onbezoldigde) inzet. Vrijwilligers die een bijdrage willen leveren in tijd en/of kennis zijn daarom zeer welkom. Het is zeker niet noodzakelijk dat je ‘kunstkenner’ bent. Ook als je het leuk vindt één of meerdere keren als gastheer, of -vrouw te fungeren, of om te helpen bij de praktische voorbereidingen, ben je van harte uitgenodigd je aan te melden bij het bestuur: info@kunstaanz.nl.

Vacatures

Voor het bestuur zijn er momenteel vacatures. Ben je mogelijk geïnteresseerd in een (onbezoldigde) bestuursfunctie? Lees er dan hier meer over.

Financieel bijdragen?

De Stichting KunstaanZ Deventer heeft de Anbi-status (algemeen nut beogende instelling). Deze status levert belastingtechnische voordelen op als je besluit onze stichting financieel te ondersteunen bij het realiseren van onze doelstellingen.

Meer informatie

Voor meer informatie over KunstaanZ, vrijwilligerswerk, donaties of sponsoring, kun je contact opnemen met het bestuur van de stichting via info@kunstaanz.nl.

KvK

Stichting KunstaanZ Deventer is ingeschreven bij de KvK onder nummer 08203426.